06 ưu đãi đặc biệt Đặc Khu Kinh Tế Phú Quốc

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 102 | Cật nhập lần cuối: 9/20/2018 12:30:37 AM | RSS

Phú Quốc đang dần hội đủ các điều kiện về kinh tế - xã hội để trở thành đặc khu kinh tế đầu tiên trong 03 đặc khu tại Việt Nam. Nhưng vấn để ở đây là phải có cơ chế ưu đãi cho tất cả các chính sách, trong đó có chính sách đặc thù về thuế sẵn sàng để Đảo Ngọc cất cánh.
Dự thảo Luật Đặc Khu (Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt) với hàng loạt các ưu đãi về thuế đã được trình chính phủ phê duyệt như: miễn tối đa 10 (mười) năm thuế thu nhập cá nhân, miễn thuế 4 (bốn) năm và giảm 50% trong 9 năm liền thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với dự án đầu tư trên địa bàn Đặc Khu Kinh Tế. Cụ thể:

1. Thuế thu nhập cá nhân

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

4. Thuế giá trị gia tăng

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt

6. Miễn giảm tiền thuê đất, mặt nước